AdresDijkleger 14, 4131 MA, Vianen

OTM Solutions, gevestigd aan Hannolaan 32 3526 RS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.otmsolutions.nl
Hannolaan 32
3526 RS Utrecht

A.Bas is de Functionaris Gegevensbescherming van OTM Solutions ze zijn te bereiken via info@otmsolutions.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OTM Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

OTM Solutions verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- strafrechtelijk verleden door middel van een VOG, curriculum vitae, uittreksel KVK, VAR,(DBA) vervoer overeenkomsten, factuur gegevens, Burgerservicenummer (BSN) kopie rijbewijs, kopie ID

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OTM Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OTM Solutions gebruikt geen computerprogramma's of -systemen die soorten besluiten kan nemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OTM Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 

Voor-achternaam Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens,Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Locatie gegevens, curriculum vitae, Bankrekeningnummer, VOG, rijbewijs, kopie ID, factuur gegevens tot aan einde opdracht en samenwerkingsverband.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OTM Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een Wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OTM Solutions gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OTM Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@otmsolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OTM Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OTM Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@otmsolutions.nl. OTM Solutions heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Datum waarop deze verklaring is opgesteld 25-05-2018

Bel me terug

Komt het even niet uit om ons te bellen? Vul uw gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

OTM Solutions bezorger
óók hierom kiest u voor OTM Solutions
Gevestigde namen ging u voor
Flexibele bezorgtijden
99,9% op tijd!
Same-day delivery zonder tussenstop
Voordelige bulk-prijzen
Jong & dynamisch bedrijf
Vrijblijvend offerte aanvragen
Eigen accountmanager